ท่านใดสนใจชมการสาธิต.. กรุณาโทรนัดหมายหรือจองเวลาผ่านทางเว็ปไซต์ จองเวลา
ท่านใดสนใจชมการสาธิต.. กรุณาโทรนัดหมายหรือจองเวลาผ่านทางเว็ปไซต์
จองเวลา

Welcome to KARP AUDIO

Welcome to KARP AUDIO

Stock Clearance (Demo Unit)

Stock Clearance (Demo Unit)

CD3 Compact Disc Player 335,000.00 THB

217,750.00 THB

Di150 Dual Mono Integrated Amplifier 620,000.00 THB

403,000.00 THB

The M'inenT M3 - Figure Maple 431,200.00 THB

280,280.00 THB

The M'inenT M5 627,000.00 THB

407,550.00 THB

The M'inenT M7 727,500.00 THB

472,875.00 THB

Phi 3 MK-ll - Black 83,000.00 THB

53,950.00 THB

Phi 5 MK-ll - Black 167,000.00 THB

108,550.00 THB

Phi6 Center Channel Speaker (1 piece) 57,000.00 THB

37,050.00 THB

CTA305 Preamplifier 160,000.00 THB

104,000.00 THB

CTA405A Integrated Amplifier 210,000.00 THB

136,500.00 THB

CTA506 Power Amplifier 254,000.00 THB

165,100.00 THB

Allegri Preamplifier 140,000.00 THB

91,000.00 THB